Property & Facility Management rešenja

 

Upravljanje poslovnim zgradama

 

Danas se suočavamo sa ubrzanim ekonomskom razvojem u kome menadžment održavanja objekata i nekretnina proaktivno učestvuje u razvoju, od najprostijih aktivnosti održavanja objekata, pa sve do brzo napredujućeg biznisa koji omogućava održavanje vrednosti  i maksimizaciju profita nekretnine implementacijom propisanih procedura i korisničkim servisom.

Takav razvoj ukazuje na potrebu primene modernih specijalizovanih softverskih rešenja. Danas takva rešenja uključuju sve više i više poslovnih funkcionalnih celina i u tom pogledu oni postaju specijalizovani ERP sistemi za stvaranje većeg profita. Uspešan uvod u Property Menadžment zahteva hrabrost za inovacijama i sposobnost za fokusiranjem na ključne probleme sa strateškim miksom bilo kog datog poslovnog modela i sistema. Mi vam možemo ponuditi fleksibilno softversko rešenje koje može biti primenjeno u mnogostrukim poslovnim modelima, strategijama i lokacijama.

 

Usluge Property menadžment-a

 

Inpros inženjering Beograd, R.Srbija

 

Na osnovu našeg iskustva i integracijom najnovijih tehnologija sa našim jedinstvenim inovacijama, mi pomažemo klijentu da vodi potencijal svih svojih nekretnina i kapaciteta, kao i stvarno fizičko imovinsko stanje u svojoj organizaciji. Bilo da vaša organizacija funkcioniše na jednoj lokaciji ili je globalna kompanija, ključno je da sve informacije koje se odnose na ljude, procese, mesta, fizička stanja se čuvaju na jednoj lokaciji i da su pristupne iz svake tačke sveta.

Nekretnine su jedna od najvrednijih aktiva svake organizacije i ključno je prepoznati sve procese i trendove koji utiču na vašu nepokretnost, te je potrebno razviti strateški plan kojim bi se definisali rizici i šanse. Sa nama vlasnici nekretnina mogu automatizovati poslovne procese i isporučiti jednu preciznu, jedinstvenu sliku kritičnih, iz minuta u minut poslovnih informacija, u okviru svih delova poslovnih delatnosti kompletne nepokretnosti. Ovakva vidljivost od 360 stepeni u svim vašim objektima i nekretninama, omogućava Vam donošenje pravih odluka, čime povećavate profitabilnost vašeg poslovanja i postižete potpuno novi nivo kontrole.

Naša usluga  je primenljiva u različitim poslovnim segmentima, kao što je menadžment poslovnih zgrada, biznis parkovi, poslovni kompleksi, molovi, tržni centri, hipermarketi, trgovački lanaci, logistički centri, organizacije sa više kancelarija i filijala (banke, osiguravajuća društva) i slično.

 

Menadžment rentiranja poslovnih zgrada

 

Softver pruža podršku svakodnevnom upravljanju  radnim procesima u poslovnim centrima, uz stalno i precizno praćenje i kontrolu statusa:

 

 

Praćenja događaja vezanih za:

 

Generisanje izveštaja za:

 

Sa nama vlasnici i menadžeri poslovnih objekata imaju potrebnu alatku i veštinu za formiranja preciznih analiza i predviđanja, ne samo po pitanju  svojih objekata, već takođe u smislu sagledavanja kompletne finansijske opravdanosti poslovnog modela, kao  i sagledavanja procesa povratka ulaganja od investicije. Upotrebom ovakvog Facility & Property Management sistema uobičajna ušteda u zemljama EU je oko 35%, u odnosu na prethodni obračun troškova od momenta implementacije, a pored toga ovaj sistem daje i vrlo jasnu sliku i pregled situacije i stanja u svakom trenutku vremena.

 

Upravljanje imovinom

 

Softverski paket kontroliše i izračunava sve što je vezano za imovinu objekata i amortizaciju. Kada se jednom unesu podaci, sva neophodna izračunavanja se automatski izvršavaju. Takođe, postoji i opcija za prethodno definisanje događaja i krajnjih rokova.

Vreme za sastavljanje inventara se znatno smanjuje kod unosa određenih konkretnih informacija za svaku raspoređenu stavku. Takođe, moguće je formiranje inventara po različitim logičkim grupama. Softver je veoma koristan za organizacije koje poseduju veliki broj imovine, bilo da je ona locirana na jednom mestu ili da je raspoređene po različitim ograncima i lokacijama.

Upravljanje imovinom i kontrola u organizacijama koje obuhvataju veći broj kancelarija i filijala

Softver je veoma pogodan za organizacije sa razvijenom mrežom filijala. Sve aktivnosti za popis imovine i kontrolu mogu biti centralizovane u jednom sedištu. Zahvaljujući sistemu za daljinsko upravljanje i unos podataka putem interneta, vreme za obračun naknade za amortizaciju i izradu inventara je znatno smanjeno. Upotrebom ovog sistema, organizacije dobijaju sveobuhvatan pregled svoje imovine, svojih nekretnina i nepokretnosti, opreme, neophodnih zamena i pregled zastarevanja opreme.

 

FaLang translation system by Faboba