Integrisani Facility Management i PPP

 

Javno privatno partnerstvo (JPP ili engl. PPP) je zajedničko, kooperativno delovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, delotvornija i učinkovitija (uspešnija) proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga.

 

Private Public Partnership

 

Javno-privatno partnerstvo može se opisati kao kooperacija između javnog i privatnog sektora na području planiranja, proizvodnje, pružanja, finansiranja, poslovanja ili naplate javnih poslova. Javni sektor se tom prilikom javlja kao proizvođač i ponuđač takve saradnje – kao partner koji ugovorno definiše vrste i obim poslova ili usluga koje namerava preneti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu saradnju, ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobijene i definisane poslove.

 

Javno-privatno partnerstvo

 

Karakteristike projekata JPP su:

U poslednjih nekoliko godina, javno-privatno partnerstvo (JPP) se pokazalo kao izuzetno dobar oblik saradnje između javnog i privatnog sektora, u realizaciji građevinskih projekata. Takav oblik saradnje, partnerstva sve više postaje alternativa tradicionalnom pristupu dodeli ugovora.

Prednost projekata JPP-a leži u činjenici da je finansiranje, projektovanje, gradnja i revitalizacija imovine, koncentrisana na jedan izvor s ciljem postizanja sveobuhvatne optimizacije iz životnog ciklusa troškova.

 

FaLang translation system by Faboba