Naša strategija upravljanja projektima odnosi se na nove projekte, kao i projekte: rekonstrukcije, revitalizacije, sanacije, adaptacije i projekte drugih investicionih ulaganja. Od planiranja kroz ugovaranje, preko izvođenja radova i kontrole do tehničkog prijema objekta, kompletan  posao možemo sprovesti u celosti kao zastupnik klijenta ili generalni ugovarač projekta, omogućujući da se klijent bavi svojom osnovnom delatnošću.

Projekti koji su predmet ove strategije upravljanja mogu pripadati: stambenim, poslovnim, energetetskim, industrijskim, tehnološkim, vodoprivrednim, zdravstvenim i drugim projektima različitog sadržaja i stepena složenosti.

 

Project Management - Upravljanje projektima

 

Upravljanje projektom predstavlja skup znanja ,alata, postupaka, metodologije i drugih logičnih povezanih aktivnosti usmerenih prema ostvarenju ciljeva.

Postoje vrlo različiti prilazi u strategijama koje se bave upravljanjanjem projektima, ali svima je od presudnog značaja kako  upravljati kvalitetom, rokovima i finansijama. Svaki od postojećih priznatih metoda upravljanja projektima suočava se nizom prepreka kao što su:

 

Inpros inženjering Beograd, Upravljanje projektima

 

Upravljane projektom je složen proces koji se odvija u kontinuitetu održavajući ravnotežu imeđu projektnih ciljeva, zakonskih ograničenja, izvođača radova, stručnog nadzora i investitora, uz istovremeno savladavanje svih navedenih prepreka u toku realizacije.

Kako upravljane projektom podrazumeva  rukovođenje svim resursima i okruženjem, time su značajno podignuti kriteriji stručnosti, znanja,organizacije i dodatnih veština koje mora posedovati jedan tim. Osnovni pokazatelji upravljanja timom prezentovani su: organizacionom strukturom, vremenom angažovanja, tokovima izveštavanja i odlukama. I pored različitih prilaza ovoj oblasti i permanentne nadgradnje, INPROS je kroz period decenijskog angažovanja stvarao i vlastiti prepoznatljiv koncept racionalnog rešenja putem matrične organizacije sa koordinatorom projekta.

Svaki član stručnog tima na projektu vezan je uslovno za dinamiku realizacije pripadajuće aktivnosti u vremenu njenog trajanja, tako da izvršiocima ostaje dovoljno vremena za kvalitetnu pripremnu fazu projekta, dok se upravljanje projektom, timom i celovitim okruženjem odvija u kontinuitetu. Primenom ove strategije upravljanja projektima INPROS je svojim stručnim kadrom i saradnicima realizovao značajan broj projekata različitog sadržaja i složenostii, što je garancija  da će i na svakom novom ugovoru ostvaritti realno postavljene ciljeve.

Upravljanje projektima je složena tehnička disciplina koja traži permanentnu nadgradnju i edukaciju kadrova za sticanje specifičnih znanja, koja će uz tehničko i organizaciono znanje stvarati  menadžere sposobne  za samostalno donošenje pslovnih odluka.

Upravljanje kompleksnim projektima je konačno i pravi izazov odvažnih, odlučnih i spremnih za stvaranje trajnih dela od posebnog značaja.

 

FaLang translation system by Faboba